Pırlanta Neden Değerlidir?

Pırlanta; değerini yüzyıllar boyunca sabırla bekleyişinde saklar. Yüzyıllar boyunca süren bir zaman diliminde oluşan pırlanta özüne bakıldığında dünyadaki en sert maddedir. Peki, dünyanın en sert ve en değerli maddesi nasıl olur da verildiği kişinin kalbini bu denli yumuşatabilir?

Pırlanta; çok eski çağlardan beri sevginin ve aşkın bir nişanesi olarak kabul görür. Aşıklar aşklarının bir hediyesi olarak dünyanın en değerli şeyini verirler maşuklarına, pırlantayı. Pırlanta öyle zarif, öyle gösterişli, öyle asil, öyle güzeldir ki, bir kadının ellerinde tek taş olarak yerini alabilmiştir. Tek bir taşın anlattıklarını, çok sözler anlatamamaktadır. Elmasın usta ellerde işlenmesiyle güzelliğini bir dolunay gibi ortaya çıkaran pırlanta, yine dolunaylı akşamlarda bir aşığın elinde beş taş olarak sunulur sevdiğine. Beş pırlanta taşı, beş bin yürek atışı…

Pırlanta öyle değerli ve nadir bir madendir ki, beklediği yüz yıllar boyunca içinde barındırdığı gizemleri, parmağında taşıyan herkese gösterebilir. Tek taş bir pırlantanın parmaklardaki ışıltısı, yıllanmış bir güzelliğin tecilidir. Bir yerde, zamanda yahut anda ilk dikkat çeken şey bir pırlantanın ışıltılı parıltısıdır. Bu parıltıda gizlenen; dingin ve sabırlı bekleyişlerin sonunda can bulmaktır. Tek taş pırlanta tekliği ile takılan ellerde biricikliğin simgesidir. O pırlantadan dünyada başka bir tane yoktur, birdir, eşsizdir. 5 taş pırlanta ise, beş adet biricik pırlantanın bir bütünlük oluşturmasıdır. Bir araya gelen pırlantaların oluşturduğu asalet ve bütünlüğün yansımasıdır. Beş adet biricik taşın bir araya gelip bir bütün olması, iki kalbin birleşip tek yürek olması gibidir…

Pırlanta; nadirliği, asaleti, biricikliği ve yüzlerce yıllık beklemiş ömrüyle aşık, maşuk, yalnız, kalabalık tüm kalplerin ışıltılı yansımasıdır. Tek taşın asaleti, beş taşın uyumu ve pırlatanın her haliyle kendine özel ve muhteşem olmasıdır pırlantayı bu denli değerli kılan. Bu değerin parmaklarda yaşıyor ve yaşayacak olmasıdır da…

Bitmeyen bir aşktır pırlanta. Çok eski çağlarda dağları delen bir aşığın da, günümüz zamanında aşka kendini bırakan bir maşuğun da. Pırlanta her zaman, her devir, her çağ değerlidir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir